Пријава и одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја у АПР

Агенција за привредне регистре (АПР) је омогућила предузетницима да се путем посебног информационог система пријаве или одјаве из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја.

Предузетници који су од 2016. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства могу се пријавити у евиденцију, а предузетници који су у току 2016. године прешли са двојног на просто књиговодство могу се одјавити из евиденције.

Пријава односно одјава може се извршити преко линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника (потребно је прво отворити кориснички налог ако га корисник нема).

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре (АПР) је од данас, 04. новембра 2016. године, омогућила да се сви предузетници, који су од 2016. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, могу пријавити за достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре. Такође, сви предузетници који су у току 2016. године прешли са двојног на просто књиговодство могу се одјавити из евиденције обвезника. Пријава/одјава предузетника се може извршити путем линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника.

Пријава, односно одјава предузетника врши се путем Посебног информационог система (ПИС ФИ). Како би пријава/одјава била могућа, непходно је да корисник претходно oтвори кориснички налог, уколико већ исти нема у ПИС ФИ систему.

Напомињемо да пријавa у евиденцију обвезника на наведени начин није могућа за предузетнике који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др), већ ће то моћи учинити преко и-мејл адресе: obveznicifi@apr.gov.rs.“

Поделите: