Пријава и одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја у АПР за 2017. годину

Агенција за привредне регистре (АПР) је омогућила предузетницима да се путем посебног информационог система пријаве или одјаве из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја.

Предузетници који су од 2017. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства могу се пријавити у евиденцију, а предузетници који су у току 2017. године прешли са двојног на просто књиговодство могу се одјавити из евиденције.

Пријава односно одјава може се извршити преко линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника (потребно је прво отворити кориснички налог ако га корисник нема).

АПР је ове године приредила и Упутство за пријаву / одјаву предузетника из евиденције обвезника.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре (АПР) је од данас, 01. децембра 2017. године, омогућила да предузетници, који су почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства од 2017. године, могу да се пријаве у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја. Такође, сви предузетници који су у току 2017. године прешли са двојног на просто књиговодство могу да се одјаве из евиденције обвезника.

Пријава/одјава предузетника врши се путем линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника у Посебном информационом систему (ПИС ФИ).  Упутство за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника можете погледати на следећем линку Корисничко упутство за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Напомињемо да пријавa у евиденцију обвезника на наведени начин није могућа за предузетнике који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др), већ то могу  учинити преко и-мејл адресе: obveznicifi@apr.gov.rs.“

Поделите: