Позив предузетницима да се на време пријаве у евиденцију достављања финансијских извештаја и обезбеде квалификовани електронски сертификат за потписивање

Агенција за привредне регистре (АПР) је објавила обавештење у којем позива предузетнике који су од ове године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, да се на време пријаве у евиденцију достављања финансијских извештаја.

Пријављивање у евиденцију се врши у складу са упутством за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

АПР подсећа да је потребно да предузетници на време обезбеде квалификовани електронски сертификат за потписивање.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„У евиденцију обвезника финансијских извештаја је за месец дана пријављено око 23.000 нових предузетника, који су од ове године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства и имају обавезу да поднесу финансијске извештаје АПР-у.

Агенција позива предузетнике да се на време пријаве у евиденцију обвезника, према упутству за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника, јер је пријављивање предуслов да предузетник може приступити апликацији за састављање и достављање финансијских и других извештаја у посебном информационом систему Агенције.

Такође, Агенција још једном напомиње да се финансијски извештаји и прописана документација достављају искључиво у електронском облику, па је потребно да предузетници на време обезбеде квалификовани електронски сертификат за потписивање, како би у прописаним роковима предали извештаје у складу са прописима.“

Поделите: