АПР ће обезбедити достављање финансијских извештаја за мале, средње и велике предузетнике у складу са мишљењем Министарства финансија почетком марта

Агенција за привредне регистре ће обезбедити достављање редовних годишњих финансијских извештаја за мале, средње и велике предузетнике у складу са мишљењем Министарства финансија (само Биланс стања и Биланс успеха) по окончању поступка пријема података за статистичке потребе за 2020. годину, односно почетком марта.

Подсећамо да је прошле недеље Министарство финансија одговорило на захтев за мишљење које смо им доставили и подржало наш став да сви предузетници за 2020. годину достављају само Биланс стања и Биланс успеха (детаљније можете читати овде).

Предузетници који су већ доставили редовни годишњи финансијски извештај који садржи шири сет образаца имају две могућности: да не мењају ништа или да поднесу захтев за одустанак од дела захтева који се односи на редовни годишњи финансијски извештај и касније доставе нови финансијски извештај који чине само Биланс стања и Биланс успеха.

Предузетници који желе да доставе само Биланс стања и Биланс успеха треба до 1. марта да доставе само Извештај за статистичке потребе, а посебно да доставе редован финансијски извештај када та могућност буде обезбеђена почетком марта.

Предузетници који то желе моћи ће и даље да доставе редован годишњи финансијски извештај на ширем сету образаца.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре је дана 11.02.2021. године добила Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-00100/2021-16 од 03.2.2021. године, у којем се наводи да редовни годишњи финансијски извештај предузетника за 2020. годину (независно од величине у коју се предузетник разврстао на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину) чине Биланс стања и Биланс успеха. Ово конкретно значи да на описани начин предметне извештаје могу да доставе и предузетници који примењују међународне рачуноводствене стандарде, без обзира да ли се ради о регулативи која је опредељена величином предузетника или о „вишој“ регулативи коју је он сам одабрао да примењује.

У складу са наведеним Мишљењем, Агенција ће обезбедити достављање редовних годишњих финансијских извештаја за поменуте категорије предузетника одмах по окончању поступка пријема података за статистичке потребе за 2020. годину, односно почетком марта.

С тим у вези, Агенција позива све предузетнике који примењују међународне рачуноводствене стандарде, а који намеравају да своје финансијске извештаје за 2020. годину саставе и доставе у ужем сету да, у овом моменту, доставе само захтев Подаци за статистичке потребе, док ће захтев Редовни годишњи финансијски извештај који чине Биланс стања и Биланс успеха, моћи да доставе након 1. марта 2021. године.

С друге стране, Агенција и даље пружа могућност поменутим предузетницима, уколико то желе, да финансијски извештај саставе и доставе на ширем сету образаца  (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу) и то или истовремено са Подацима за статистичке потребе (до 1.марта) или одвојено од тог извештаја (након 1. марта текуће године).

Предузетници који су већ доставили редовни годишњи финансијски извештај који садржи шири сет образаца, заједно са Подацима за статистичке потребе, могу, уколико то желе, да на имејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs поднесу захтев за одустанак од дела захтева који се односи на редовни годишњи финансијски извештај, на основу којег ће им бити омогућено (након 1. марта) да доставе нови финансијски извештај који чине само Биланс стања и Биланс успеха.“

Поделите: