Необилтен је портал на коме можете наћи информације од значаја за пословање привредних субјеката у складу са прописима.

Ажурни, сажети и разумљиви текстови биће Вам од помоћи у свакодневном раду, било да сте запослени на књиговодственим, комерцијалним или правним пословима или сте власник, директор или руководилац организационог дела у оквиру привредног субјекта. Напредна претрага ће Вам олакшати брзо и једноставно налажење потребне информације. Текстови на порталу су подељени у пет врста:

  • Вести – вести од интереса за пословање привредних субјеката.
  • Коментари – стручни коментари нових и измењених прописа, објашњења, упутства, примери.
  • Питања – одговори на питања корисника у вези са пословањем привредних субјеката.
  • Прописи – текстови нових прописа, пречишћени текстови измењених и допуњених прописа.
  • Службена мишљења – мишљења државних органа у вези питања од значаја за пословање.

Информације су Вам увек на располагању  – на рачунару, таблету или мобилном телефону (садржај се прилагођава величини екрана).

Пишите нам, Ваши предлози и сугестије утичу на садржај портала.

Необилтен тим: Ранко Грба, Јасмина Бајц, Ненад Батоћанин, Иван Станојевић.

Уколико сте заинтересовани за информације о претплати – кликните овде.