Пронађите одговор брзо и лако уз помоћ апликације

neokako

Подсетник за оне који знају. Помоћ за оне који не знају.

 Неокако је веб апликација која ће Вам бити од помоћи у свакодневном раду.
Теме које смо до сада обрадили су евиденција ПДВ и образац ПОПДВ, место промета услуга ПДВ, шифарник делатности + паушал + фискална каса, евидентирање у СЕФ, а у плану су и друге теме из области пореза и рачуноводства.

Евиденција ПДВ и ПОПДВ

Место промета услуга ПДВ

Шифарник делатности + паушал + фискална каса

Евидентирање у СЕФ

Информације о претплати