Опсег коришћења и права интелектуалног власништва

Neobilten.com је веб портал агенције Neo Consulting Ранко Грба ПР Београд и агенције Neo Consult Јасмина Бајц ПР Београд (у наставку текста: портал) који се састоји од:

  • заштићеног дела портала доступног само регистрованим претплатницима и
  • незаштићеног дела портала доступног свим корисницима.

Садржај објављен на порталу подлеже заштити ауторских права те је у том смислу забрањена свака преправка, копирање, дистрибуирање, објављивање, (пре)продаја, било којег дела портала односно његове целине за било коју тржишну или јавну сврху.

Корисник одговара пружаоцу услуге за сву могућу штету која би пружаоцу услуге настала услед кршења, у овом поглављу, одређених обавеза односно ограничења.

Агенција Neo Consulting Ранко Грба ПР Београд и агенција Neo Consult Јасмина Бајц ПР Београд и аутори садржаја не преузимају одговорност за било какву штету насталу корисницима коришћењем портала neobilten.com и његовог садржаја. Текстови који се налазе на порталу изражавају мишљења и ставове државних органа и организација, аутора текста или редакције портала и искључиво су информативног карактера.

Употреба корисничког имена и лозинке

Регистровани претплатник нема право другом правном или физичком лицу открити корисничке податке за приступ заштићеном делу портала.

Ако регистровани претплатник другом правном или физичком лицу открије корисничко име и лозинку (податке за приступ заштићеном делу портала), агенција Neo Consulting Ранко Грба ПР Београд или агенција Neo Consult Јасмина Бајц ПР Београд имају право да, одмах по сазнању, без претходног обавештавања, раскину уговор поништењем регистрованог претплатника, а што условљава немогућност коришћења портала за тог корисника.

Корисник односно регистровани претплатник одговоран је за штету насталу приликом могуће злоупотребе корисничког имена и лозинке од стране неовлашћеног корисника односно треће особе.

Повезаност на друге интернет стране

Интернет стране портала могу садржати везе (линкове) на друге интернет стране, које нису одржаване од стране агенције Neo Consulting или агенције Neo Consult. Агенцијe и аутори не одговарају за садржај тих страна.

Важи од 1.6.2016. године

Агенција за консалтинг Neo Consulting Ранко Грба ПР Београд
Агенција за консалтинг Neo Consult Јасмина Бајц ПР Београд