Opseg korišćenja i prava intelektualnog vlasništva

Neobilten.com je veb portal agencije Neo Consulting Ranko Grba PR Beograd i agencije Neo Consult Jasmina Bajc PR Beograd (u nastavku teksta: portal) koji se sastoji od:

  • zaštićenog dela portala dostupnog samo registrovanim pretplatnicima i
  • nezaštićenog dela portala dostupnog svim korisnicima.

Sadržaj objavljen na portalu podleže zaštiti autorskih prava te je u tom smislu zabranjena svaka prepravka, kopiranje, distribuiranje, objavljivanje, (pre)prodaja, bilo kojeg dela portala odnosno njegove celine za bilo koju tržišnu ili javnu svrhu.

Korisnik odgovara pružaocu usluge za svu moguću štetu koja bi pružaocu usluge nastala usled kršenja, u ovom poglavlju, određenih obaveza odnosno ograničenja.

Agencija Neo Consulting Ranko Grba PR Beograd i agencija Neo Consult Jasmina Bajc PR Beograd i autori sadržaja ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima korišćenjem portala neobilten.com i njegovog sadržaja. Tekstovi koji se nalaze na portalu izražavaju mišljenja i stavove državnih organa i organizacija, autora teksta ili redakcije portala i isključivo su informativnog karaktera.

Upotreba korisničkog imena i lozinke

Registrovani pretplatnik nema pravo drugom pravnom ili fizičkom licu otkriti korisničke podatke za pristup zaštićenom delu portala.

Ako registrovani pretplatnik drugom pravnom ili fizičkom licu otkrije korisničko ime i lozinku (podatke za pristup zaštićenom delu portala), agencija Neo Consulting Ranko Grba PR Beograd ili agencija Neo Consult Jasmina Bajc PR Beograd imaju pravo da, odmah po saznanju, bez prethodnog obaveštavanja, raskinu ugovor poništenjem registrovanog pretplatnika, a što uslovljava nemogućnost korišćenja portala za tog korisnika.

Korisnik odnosno registrovani pretplatnik odgovoran je za štetu nastalu prilikom moguće zloupotrebe korisničkog imena i lozinke od strane neovlašćenog korisnika odnosno treće osobe.

Povezanost na druge internet strane

Internet strane portala mogu sadržati veze (linkove) na druge internet strane, koje nisu održavane od strane agencije Neo Consulting ili agencije Neo Consult. Agencije i autori ne odgovaraju za sadržaj tih strana.

Važi od 1.6.2016. godine

Agencija za konsalting Neo Consulting Ranko Grba PR Beograd
Agencija za konsalting Neo Consult Jasmina Bajc PR Beograd