Одредите евиденцију ПДВ и поље обрасца ПОПДВ брзо и лако уз помоћ апликације

neokako

Погледајте примере (видео):
1. Извршен промет купцу који је претходно био делимично наплаћен – Мобилни * Десктоп
2. Плаћен аванс добављачу за промет из области грађевинарства – Мобилни * Десктоп
3. Књижно одобрење од стране нерезидента за ранији промет услуга – Мобилни * Десктоп

Кликните за почетак

Информације о претплати

Претплатници апликације Неокако имају приступ коментарима Необилтена у вези са овом темом:
Евиденција ПДВ и образац ПОПДВ – текстови