Пријава и одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја у АПР за 2018. годину

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава предузетнике да се путем посебног информационог система пријаве или одјаве из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја.

Треба да се пријаве предузетници који су од 2018. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, а да се одјаве предузетници који су у току 2018. године прешли са двојног на просто књиговодство.

Пријава односно одјава може се извршити преко линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника (потребно је прво отворити кориснички налог ако га корисник нема), а упутство можете погледати овде: Упутство за пријаву / одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године.

Предузетници који прелазе на вођење пословних књига по систему двојног књиговодства од 1. јануара 2019. године се пријављују у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја крајем 2019. године.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све предузетнике, који су у току 2018. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, да могу да се пријаве у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја, док предузетници који су престали да воде двојно књиговодство у 2018. години могу да се одјаве из ове евиденције.

Пријаву, односно одјаву предузетника потребно је извршити електронски, у Посебном информационом систему Агенције, на линку Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника. Упутство за пријаву односно одјаву предузетника из евиденције обвезника можете погледати на следећем линку Корисничко упутство за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Напомињемо да пријавa у евиденцију обвезника на наведени начин није могућа за предузетнике који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др), већ то могу  учинити преко и-мејл адресе: obveznicifi@apr.gov.rs.

Предузетници, који су се једном пријавили Агенцији да пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, остају обвезници достављања финансијских извештаја све док се не одјаве, односно не пријављују се, поново, у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја, јер су већ у евиденцији.

Скрећемо пажњу предузетницима који, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017), од 01. јануара 2019. године мењају начин вођења пословних књига, прелазећи са простог на двојно књиговодство, да нису обвезници састављања и достављања финансијских извештаја за 2018. годину, јер су до краја 2018. године водили пословне књиге по систему простог књиговодства. Ови предузетници треба да се пријаве у евиденцију обвезника за достављање финансијских извештаја тек крајем 2019. године.

Поделите: