Пријава и одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја у АПР за 2019. годину

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава предузетнике да се путем посебног информационог система пријаве или одјаве из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја.

Треба да се пријаве предузетници који су од 2019. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, а да се одјаве предузетници који су у току 2019. године престали да воде двојно књиговодство.

Пријава односно одјава може се извршити преко линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника (потребно је прво отворити кориснички налог ако га корисник нема), а упутство можете погледати овде: Упутство за пријаву / одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре позива предузетнике, који су у току 2019. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, да изврше пријаву у евиденцију обвезника за достављање финансијских извештаја. Такође, предузетници који су престали да воде двојно књиговодство у 2019. години могу да се одјаве из ове евиденције.

Велики број предузетника је, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017), имао обавезу да од 1. јануара 2019. године промени начин вођења пословних књига, односно да пословне књиге почне да води по систему двојног књиговодства, уместо по систему простог књиговодства, како су књиге водили до тада.

Пријаву, односно одјаву предузетника потребно је извршити електронски, приступом Посебном информационом систему Агенције (ПИС ФИ систем), или путем линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника. Уколико немате претходно креирани кориснички налог у ПИС ФИ систему, потребно га је креирати и потом приступити ПИС ФИ систему.

Упутство за пријаву, односно одјаву предузетника из евиденције обвезника можете погледати на следећем линку Корисничко упутство за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Пријавa у евиденцију обвезника на наведени начин није могућа за предузетнике који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др. који воде двојно књиговодство), већ то могу учинити преко и-мејл адресе: obveznicifi@apr.gov.rs.

Предузетници, који су се једном пријавили Агенцији да пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, остају обвезници достављања финансијских извештаја све док се не одјаве, односно они се не пријављују поново.

Такође, Агенција обавештава предузетнике који су привремено прекинули обављање делатности да нису ослобођени обавезе подношења финансијских и других извештаја за 2019. годину, уколико своје књиге воде по систему двојног књиговодства.

И на крају, подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да финансијске и друге извештаје достављају Агенцији искључиво у електронском облику, применом ПИС ФИ система, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника, те позивамо законске заступнике да на време обезбеде квалификовани електронски потпис како би у прописним роковима предали извештаје.“

Поделите: