Poziv preduzetnicima da se na vreme prijave u evidenciju dostavljanja finansijskih izveštaja i obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za potpisivanje

Agencija za privredne registre (APR) je objavila obaveštenje u kojem poziva preduzetnike koji su od ove godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, da se na vreme prijave u evidenciju dostavljanja finansijskih izveštaja.

Prijavljivanje u evidenciju se vrši u skladu sa uputstvom za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

APR podseća da je potrebno da preduzetnici na vreme obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za potpisivanje.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„U evidenciju obveznika finansijskih izveštaja je za mesec dana prijavljeno oko 23.000 novih preduzetnika, koji su od ove godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i imaju obavezu da podnesu finansijske izveštaje APR-u.

Agencija poziva preduzetnike da se na vreme prijave u evidenciju obveznika, prema uputstvu za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika, jer je prijavljivanje preduslov da preduzetnik može pristupiti aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja u posebnom informacionom sistemu Agencije.

Takođe, Agencija još jednom napominje da se finansijski izveštaji i propisana dokumentacija dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, pa je potrebno da preduzetnici na vreme obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za potpisivanje, kako bi u propisanim rokovima predali izveštaje u skladu sa propisima.“

Podelite: