Prijava i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u APR

Agencija za privredne registre (APR) je omogućila preduzetnicima da se putem posebnog informacionog sistema prijave ili odjave iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja.

Preduzetnici koji su od 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva mogu se prijaviti u evidenciju, a preduzetnici koji su u toku 2016. godine prešli sa dvojnog na prosto knjigovodstvo mogu se odjaviti iz evidencije.

Prijava odnosno odjava može se izvršiti preko linka Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika (potrebno je prvo otvoriti korisnički nalog ako ga korisnik nema).

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre (APR) je od danas, 04. novembra 2016. godine, omogućila da se svi preduzetnici, koji su od 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, mogu prijaviti za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre. Takođe, svi preduzetnici koji su u toku 2016. godine prešli sa dvojnog na prosto knjigovodstvo mogu se odjaviti iz evidencije obveznika. Prijava/odjava preduzetnika se može izvršiti putem linka Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika.

Prijava, odnosno odjava preduzetnika vrši se putem Posebnog informacionog sistema (PIS FI). Kako bi prijava/odjava bila moguća, nephodno je da korisnik prethodno otvori korisnički nalog, ukoliko već isti nema u PIS FI sistemu.

Napominjemo da prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr), već će to moći učiniti preko i-mejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.“

Podelite: