Пореска управа обавештава да ће прихватити као исправне пореске пријаве и пореске билансе поднете на старим обрасцима ППДГ-1С и ПБ 2

Пореска управа је само један дан пре крајњег рока за достављање пореске пријаве и пореског биланса за предузетнике саопштила да ће прихватити као исправне пореске пријаве и пореске билансе поднете на старим обрасцима ППДГ-1С  и ПБ 2.

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Правилником о изменама Правилника о садржини пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађања на приходе од самосталних делатности и Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС” број 7 од 31. јануара 2017. године), који су ступили на снагу 1. фебруара 2017. године, извршене су измене у Обрасцу ПБ 2 и Обрасцу ППДГ 1С.

Како је измена извршена у току законског рока за подношење пореских пријава и пореског биланса обавештавамо Вас да Пореска управа прихвата као исправне обрасце пореске пријаве и пореског биланса (обрасци ППДГ-1С и ПБ 2), које обвезници пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за 2016. годину подносе на обрасцима који су важили пре наведених измена правилника.“

Поделите: