Poreska uprava obaveštava da će prihvatiti kao ispravne poreske prijave i poreske bilanse podnete na starim obrascima PPDG-1S i PB 2

Poreska uprava je samo jedan dan pre krajnjeg roka za dostavljanje poreske prijave i poreskog bilansa za preduzetnike saopštila da će prihvatiti kao ispravne poreske prijave i poreske bilanse podnete na starim obrascima PPDG-1S  i PB 2.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave:

„Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sadržini poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građanja na prihode od samostalnih delatnosti i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS” broj 7 od 31. januara 2017. godine), koji su stupili na snagu 1. februara 2017. godine, izvršene su izmene u Obrascu PB 2 i Obrascu PPDG 1S.

Kako je izmena izvršena u toku zakonskog roka za podnošenje poreskih prijava i poreskog bilansa obaveštavamo Vas da Poreska uprava prihvata kao ispravne obrasce poreske prijave i poreskog bilansa (obrasci PPDG-1S i PB 2), koje obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2016. godinu podnose na obrascima koji su važili pre navedenih izmena pravilnika.“

Podelite: