Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
(važi do 27.03.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 28/2020, 33/2020, 37/2020, 39/2020 i 41/2020

Prečišćen tekst propisa

 

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem virusa SARS-Cov-2.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke se uvodi u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

1a Zabrana iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na robu koju domaće lice kupi u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

1b Izuzetno, izvoz proizvoda sa liste iz tačke 1. ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 33/2020

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 37/2020

2. Ova odluka stupa na snagu 21. marta 2020. godine.

Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 39/2020

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Odluka o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 41/2020

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim tačke 2. ove odluke, koja stupa na snagu danom objavljivanja.

Podelite: