Нове измене и допуне Одлуке о привременој забрани извоза

У „Службеном гласнику РС“, број 63 од 30.4.2020. године објављена је Одлука о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво.

Измене и допуна важе од 1. маја 2020. године.

Укинута је привремена забрана извоза детерџената.

У наставку дајемо приказ ажуриране листе производа чији извоз је привремено забрањен:

Предвиђено је да се забрана извоза медицинске заштитне опреме не односи на извоз у земље чланице Европске уније, као и да се медицинска заштитна опрема купљена у земљама чланицама Европске уније, не може поново извозити са територије Републике Србије.

Ради се о следећој медицинској заштитној опреми:

  • Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса
  • Одело заштитно, гумено
  • Одело хируршко текстилно
  • Маске
  • Наочаре, заштитне

Поделите: