Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 21.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење
 • ОДЛУКА о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 21.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • УРЕДБА о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење
 • ОДЛУКА о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2753/2020
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2754/2020
Министарствa
 • НАРЕДБА о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Борачки крш”

Поделите: