Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 14.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 14.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2020. годину
  • НАРЕДБА о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица

Поделите: