Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(важи до 17.03.2020.)

„Службени гласник РС“, број 28/2020

 

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем вируса SARS-Cov-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: