Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 17.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о забрани извоза лекова (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о привременим мерама за очување стабилности финансијског система
 • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 17.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о забрани извоза лекова
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2551/2020
Министарствa
 • НАРЕДБА о организовању и спровођењу мере карантина
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-39/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-41/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-61/2020-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о привременим мерама за очување стабилности финансијског система
 • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод”, Црвенка
ОГЛАСИ

Поделите: