Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 19.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 19.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
  • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2658/2020
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о израчунавању удела обновљивих извора енергије
  • НАРЕДБА о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19
Правосуђе
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 137/10, Кладничанин против Србије
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о садржају, начину уписа и вођења евиденције посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

Поделите: