Камате „ван дохвата руке“ за 2020. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 21 од 6.3.2019. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2020. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 1,92% на краткорочне кредите у РСД; 
 • 2,71% на дугорочне кредите у РСД; 
 • 3,11% на кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР; 
 • 3,87% на кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД; 
 • 2,54% на кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ; 
 • 3,92% на кредите у СЕК и динарске кредите индексиране у СЕК; 
 • 1,88% на кредите у ГБП и динарске кредите индексиране у ГБП; 
 • 3,23% на кредите у РУБ и динарске кредите индексиране у РУБ; 

За друга привредна друштва:

 • 4,71% на краткорочне кредите у РСД; 
 • 5,55% на дугорочне кредите у РСД; 
 • 2,64% на краткорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР; 
 • 2,87% на дугорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР; 
 • 7,84% на краткорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ; 
 • 7,52% на дугорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ; 
 • 4,83% на краткорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД; 
 • 4,05% на дугорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД.

Поделите: