Камате „ван дохвата руке“ за 2023. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 24 од 29.3.2023. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2023. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 1,48% на краткорочне кредите у RSD; 
 • 4,47% на дугорочне кредите у RSD; 
 • 3,25% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 4,43% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD; 
 • 2,63% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF; 
 • 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK; 
 • 1,88% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP; 
 • 1,91% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;
 • 4,01% на кредите у CNY и динарске кредите индексиране у CNY. 

За друга привредна друштва:

 • 3,88% на краткорочне кредите у RSD; 
 • 4,74% на дугорочне кредите у RSD; 
 • 2,98% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 3,22% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 7,84% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF; 
 • 3,18% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD; 
 • 4,28% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Поделите: