Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 29.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 29.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинским критеријумима, начину и условима за утврђивање смрти
 • ЛИСТА одобрених супстанци
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Друштва са ограниченом одговорношћу Сомбор-гас за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса, Сомбор
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Привредног друштва за дистрибуцију гаса Лозница-гас д.о.о. у мешовитој својини Лозница
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге органиизације
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „8. август”, Српска Црња
ОГЛАСИ

Поделите: