Камате „ван дохвата руке“ за 2024. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 48 од 31.5.2024. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2024. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 5,02% на краткорочне кредите у RSD; 
 • 5,16% на дугорочне кредите у RSD; 
 • 4,31% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 5,02% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD; 
 • 2,80% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF; 
 • 4,19% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK; 
 • 1,88% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP; 
 • 2,42% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;
 • 4,55% на кредите у CNY и динарске кредите индексиране у CNY. 

За друга привредна друштва:

 • 7,57% на краткорочне кредите у RSD; 
 • 8,30% на дугорочне кредите у RSD; 
 • 6,12% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 6,23% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 7,54% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF; 
 • 8,20% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD; 
 • 4,75% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Поделите: