Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 31.5.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2024. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 31.5.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Монако, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Паризу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Монако, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Паризу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
Влада
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2024/2025. годину
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за одлучивање о учешћу у финансирању пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговинску сарадњу између Републике Србије и Републике Уганде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу копредседавајућег, чланова и заменика чланова Одбора за организацију промоције Републике Србије кроз пројекат „Српска кућа” на Олимпијским играма у Паризу 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању копредседавајућег, чланова и заменика чланова Одбора за организацију промоције Републике Србије кроз пројекат „Српска кућа” на Олимпијским играма у Паризу 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за капиталне инвестиције
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за капиталне инвестиције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4604/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4605/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4597/2024
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о висини накнаде за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и студијских програма
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 18. Појединачног светског првенства за глуве и наглуве у шаху, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-4234/2024
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-4235/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4806/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4808/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4813/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4816/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-4820/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4822/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета првог потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседника Влада и министра заштите животне средине
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Стратешког плана за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2024–2026. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда Уж-2006/2022 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-269/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-270/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-271/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-272/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-273/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-274/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00275/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00276/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00277/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00278/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00279/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00280/2024-01
 • ОДЛУКа о избору судије, број 119-05-00281/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00282/2024-01
 • ОДЛУКа о избору судије, број 119-05-00283/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-00284/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-285/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-286/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-287/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-288/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-289/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-176/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-214/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-244/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-256/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-258/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-266/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-312/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-313/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-988/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1150/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1151/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1358/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0290/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-240/2022-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0426/22-08
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2024. године
 • ИСПРАВКА Правилника о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: