Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 48 od 31.5.2024. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2024. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2024. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 48 od 31.5.2024. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Malti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Malti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Monako, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Parizu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Monako, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Parizu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj
Vlada
 • ODLUKA o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2024/2025. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za odlučivanje o učešću u finansiranju projekata razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva kulture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinsku saradnju između Republike Srbije i Republike Ugande
 • REŠENJE o razrešenju kopredsedavajućeg, članova i zamenika članova Odbora za organizaciju promocije Republike Srbije kroz projekat „Srpska kuća” na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine
 • REŠENJE o imenovanju kopredsedavajućeg, članova i zamenika članova Odbora za organizaciju promocije Republike Srbije kroz projekat „Srpska kuća” na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za kapitalne investicije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za kapitalne investicije
 • REŠENJE o razrešenju direktora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4604/2024
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4605/2024
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4597/2024
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o visini naknade za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje 18. Pojedinačnog svetskog prvenstva za gluve i nagluve u šahu, u Beogradu 2024. godine
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-4234/2024
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-4235/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4806/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4808/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4813/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4816/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4820/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4822/2024
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta prvog potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o postavljenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlada i ministra zaštite životne sredine
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Strateškog plana za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2024–2026. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2024. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda Už-2006/2022 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-269/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-270/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-271/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-272/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-273/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-274/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00275/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00276/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00277/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00278/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00279/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00280/2024-01
 • ODLUKa o izboru sudije, broj 119-05-00281/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00282/2024-01
 • ODLUKa o izboru sudije, broj 119-05-00283/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-00284/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-285/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-286/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-287/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-288/2024-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-289/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-176/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-211/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-214/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-244/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-256/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-258/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-266/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-312/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-313/2024-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-988/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1150/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1151/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1358/2023-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0290/22-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-240/2022-08
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0426/22-08
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2024. godine
 • ISPRAVKA Pravilnika o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ADALYA TOBACCO d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: