Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2024. годину

“Службени гласник РС”, број 48/2024

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2024. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Члан 2.

Каматне стопе из члана 1. овог правилника су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 5,02% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 5,16% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 4,31% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 5,02% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 2,80% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 4,19% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,88% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

(8) 2,42% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

(9) 4,55% на кредите у CNY и динарске кредите индексиране у CNY;

2) за друга привредна друштва:

(1) 7,57% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 8,30% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 6,12% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 6,23% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 7,54% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 8,20% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(7) 4,25% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Каматне стопе из става 1. овог члана примењују се и на зајмове.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: