Kamate „van dohvata ruke“ za 2020. godinu

Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 21 od 6.3.2019. godine).

Kamate „van dohvata ruke“ za 2020. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 1,92% na kratkoročne kredite u RSD; 
 • 2,71% na dugoročne kredite u RSD; 
 • 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR; 
 • 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD; 
 • 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF; 
 • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK; 
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP; 
 • 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB; 

Za druga privredna društva:

 • 4,71% na kratkoročne kredite u RSD; 
 • 5,55% na dugoročne kredite u RSD; 
 • 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR; 
 • 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR; 
 • 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF; 
 • 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF; 
 • 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD; 
 • 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Podelite: