Донете две уредбе и шест правилника за примену Закона о фискализацији

У „Службеном гласнику РС“, број 32 од 2.4.2021. године објављене су следеће уредбе:

  • Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја – примена од 1.1.2022. године
  • Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи – примена од 1.7.2021. године

У „Службеном гласнику РС“, број 31 од 31.3.2021. године објављене су следећи правилници:

  • Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна – примена од 1.1.2022. године
  • Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента – примена од 1.7.2021. године
  • Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи – примена од 1.1.2022. године
  • Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја – примена од 1.1.2022. године
  • Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора – примена од 1.11.2021. године
  • Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна – примена од 1.1.2022. године
Што се тиче делатности које немају обавезу евидентирања промета и аванса преко електронског фискалног уређаја, напомињемо је да тај број делатности знатно смањен у односу на садашње прописе. Извршили смо ажурирање података у табели делатности у апликацији Неокако па можете извршити проверу да ли нека делатност има или нема обавезу евидентирања од 1. јануара 2022. године (нова колона „Фискализација од 1.1.2022.“).

Неокако шифраник делатности + паушално опорезивање + фискална каса

У наредном периоду ћемо објавити детаљне коментаре о свим подзаконским актима који су донети за примену Закона о фискализацији.

Поделите: