Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 31.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи
 • ПРАВИЛНИК о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја
 • ПРАВИЛНИК о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора
 • ПРАВИЛНИК о начину провере пријављених фискалних рачуна

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 31.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган – Мокра Гора”
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи
 • ПРАВИЛНИК о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја
 • ПРАВИЛНИК о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора
 • ПРАВИЛНИК о начину провере пријављених фискалних рачуна
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима у систему здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-5/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о избору судије
Други државни органи и државне организације
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2020. годину
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа ,,Топлана – Лозница”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан”, Звечан
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Ивањица”, Ивањица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац”, Кула
ОГЛАСИ

Поделите: