Без званичног обавештења Пореске управе за предате пријаве ППП-ПД за март пре 10. априла без исплате зараде

Пре десет дана смо обавестили читаоце о могућем проблему који би могао настати у вези са пријавама ППП-ПД за март које су предате до 10. априла без исплате зараде, а код којих је, након доношења Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима, промењен датум плаћања на 4.1.2021. године. Претходни коментар на ову тему можете прочитати овде.

Нажалост, Пореска управа није објавила званично обавештење у вези са овим проблемом. И даље је интерно обавештење ПУ од 13.4.2020. године (видети овде) једини документ који обрађује ову тему. 

Подсећамо да је у том упутству описан поступак који подразумева подношење захтева за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ за предату пријаву за март, и подношење нове пријаве са датумом плаћања 4.1.2021. године. Велики број привредних субјеката је поступио у складу са тим упутством. 

Поставља се питање шта ће бити са онима који нису поступили у складу са интерним обавештењем ПУ?

Као што смо писали и у претходном коментару, измена пореске пријаве и упис 4.1.2021. године у поље 1.4 – Датум плаћања је нормално и логично решење, у складу са прописима.

Имајући то у виду, а с обзиром да поступање предвиђено интерним обавештењем Пореске управе није званично јавно објављено, сматрамо да нема никаквог основа да се привредним субјектима који нису поступили у складу са тим обавештењем оспори право на коришћење мера из Уредбе на основу измењене пријаве за март

Поделите: