Забрана исплате дивиденди за правна лица која користе мере из Уредбе важи од 11. априла

Министарство финансија и Пореска управа су заузели незваничан став (није потврђен јавно објављеним службеним мишљењем) да забрана исплате дивиденди за правна лица која се одлуче за коришћење мера из Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима… (у даљем тексту: Уредба) важи од 11. априла 2020. године.

То значи да исплате дивиденде које су вршене 10. априла не представљају кршење забране из Уредбе.

У наставку преносимо одговор Привредне коморе Србије на постављено питање у вези са забраном исплате дивиденди:

„Према најновијим информацијама, добијеним од Министарства финансија и Пореске управе, обавештавамо Вас следеће:

Исплатом дивиденде закључно са 10.04.2020. године, по одлуци привредног друштва донетој пре ступања на снагу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, нисте прекршили забрану исплате дивиденде из члана 16. наведене Уредбе.

Свака даља исплата дивиденде током 2020. године, која би била извршена почев од 11.04.2020. године, представљала би кршење забране исплате дивиденде из члана 16. Уредбе и за последицу би имала губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања у складу са Уредбом.“

Подсећамо да је Необилтен у вези са овом темом имао став да забрана исплате дивиденде важи од 11.4.2020. године. О томе смо писали у коментару овде.

Поделите: