Директна давања – шта са запосленима који немају текући рачун?

Једно од честих питања у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима… (у даљем тексту: Уредба) је како са наменског рачуна извршити исплату запосленом који нема текући рачун.

С обзиром да се у члану 13. став 15. Уредбе говори о преносу новчаних средстава на текуће рачуне, логично је закључивати да банке вероватно неће дозволити подизање готовог новца са наменског рачуна. Због тога је један број привредних субјеката једино решење видело у томе да запослени ипак отворе текући рачун.

Наше мишљење се подудара са овим решењем у случајевима када привредни субјект свим запосленима исплаћује зараду у висини минималне зараде или када постоји више запослених који немају текући рачун од оних који га имају и слично.

Међутим, постоје и ситуације у којима може да се избегне отварање текућег рачуна за запосленог који то не жели. Ради се о ситуацијама када постоје запослени који имају веће зараде од износа минималне зараде, нарочито када број запослених који нема текући рачун није велики у односу на укупан број запослених.

Суштина како је то могуће објашњена је у следећем коментару:

Како је исправно користити директна давања уплаћена на наменски рачун?

На овом месту ћемо то објаснити на једноставном примеру:

Фирма има 3 запослена који имају нето зараде од 50.000 динара. Један запослени нема текући рачун. Сваког месеца фирми се уплаћују директна давања у износу од 90.000 динара. Фирма исплаћује запосленом који нема текући рачун 50.000 динара преко благајне, из сопствених новчаних средстава подигнутих са редовног рачуна. Двојици запослених који имају текуће рачуне уплаћује по 45.000 динара са наменског рачуна и још по 5.000 динара са редовног рачуна.

Према томе, закључујемо да је у одређеним случајевима могуће избећи отварање текућег рачуна за запосленог који то не жели. Ипак, у неким случајевима то није могуће јер не постоји могућност „прерасподеле“ новчаних средстава добијених на наменски рачун, односно комбиновања тих средстава и сопствених средстава са редовног рачуна (нпр. када сви запослени имају нето зараду у висини минималне зараде).

Поделите: