Још се двоумите у вези пријављивања за мере или нисте сигурни да испуњавате услове – ипак се пријавите до 30.4.

Сви привредни субјекти који желе да користе мере из Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима… (у даљем тексту: Уредба) за 3 месеца треба да предају пријаву ППП-ПД до 30. априла 2020. године (са датумом плаћања 4.1.2021).

Сматрамо да пријављивање за мере из Уредбе не треба да изврше само они који су сигурни да не желе да користе те мере.

Сви остали могу да се пријаве без бојазни да ће имати неки проблем због тога. У наставку текста објашњавамо на кога мислимо и зашто то предлажемо.

Многи привредни субјекти се још двоуме у вези са пријављивањем за коришћење мера из Уредбе из следећих разлога:

1) нису сигурни да ли желе да користе мере (из разних разлога)

Ови привредни субјекти могу да се пријаве, чиме добијају још времена да одлуче да ли желе да користе мере или не. Наиме, ако не одлуче да користе мере, средства на наменском рачуну ће у августу бити аутоматски враћена, а порезе и доприносе чија је доспелост одложена могу платити.

2) нису сигурни да ли испуњавају услове за коришћење мера, пре свега у вези са смањењем броја запослених у периоду од 15.3. до 10.4.

С обзиром да ће Пореска управа по завршетку месеца априла проверити испуњеност услова да није смањен број запослених за више од 10% (почев од 15. марта до 10. априла, односно до 30. априла), привредни субјекти који нису сигурни да ли испуњавају услове ће своју недоумицу брзо решити: или ће добити или неће добити средства на наменски рачун.

Ако се испостави да не испуњавају услове за коришћење мера, потребно је само да плате порезе и доприносе које евентуално нису платили за један месец. 

3) нису сигурни да ли ће моћи да испуне услове да не изгубе право на мере, такође у вези са смањењем броја запослених до 3 месеца након последњег давања.

Пријављивањем за мере ови привредни субјекти добијају још неко време да процене да ли могу да испуне услове да не изгубе право на мере. Ако не одлуче да користе мере, средства уплаћена на наменски рачун ће у августу бити аутоматски враћена, а порезе и доприносе чија је доспелост одложена могу платити.

На крају, још једном скрећемо пажњу на ситуације у којима се губи право на коришћење мера (видети овде), које прати обавеза да се све што је одложено или добијено одмах плати и врати са каматом. Такође треба имати у виду информације у вези са правом на новчану накнаду за случај незапослености (видети овде).

Поделите: