Bez zvaničnog obaveštenja Poreske uprave za predate prijave PPP-PD za mart pre 10. aprila bez isplate zarade

Pre deset dana smo obavestili čitaoce o mogućem problemu koji bi mogao nastati u vezi sa prijavama PPP-PD za mart koje su predate do 10. aprila bez isplate zarade, a kod kojih je, nakon donošenja Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, promenjen datum plaćanja na 4.1.2021. godine. Prethodni komentar na ovu temu možete pročitati ovde.

Nažalost, Poreska uprava nije objavila zvanično obaveštenje u vezi sa ovim problemom. I dalje je interno obaveštenje PU od 13.4.2020. godine (videti ovde) jedini dokument koji obrađuje ovu temu. 

Podsećamo da je u tom uputstvu opisan postupak koji podrazumeva podnošenje zahteva za ispravku greške na Obrascu ZIG za predatu prijavu za mart, i podnošenje nove prijave sa datumom plaćanja 4.1.2021. godine. Veliki broj privrednih subjekata je postupio u skladu sa tim uputstvom. 

Postavlja se pitanje šta će biti sa onima koji nisu postupili u skladu sa internim obaveštenjem PU?

Kao što smo pisali i u prethodnom komentaru, izmena poreske prijave i upis 4.1.2021. godine u polje 1.4 – Datum plaćanja je normalno i logično rešenje, u skladu sa propisima.

Imajući to u vidu, a s obzirom da postupanje predviđeno internim obaveštenjem Poreske uprave nije zvanično javno objavljeno, smatramo da nema nikakvog osnova da se privrednim subjektima koji nisu postupili u skladu sa tim obaveštenjem ospori pravo na korišćenje mera iz Uredbe na osnovu izmenjene prijave za mart

Podelite: