Објављена исправка износа највише годишње основице доприноса за 2017. годину

У „Службеном гласнику РС“, број 7 од 26. јануара 2018. године објављена је исправка износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину.

Нови исправан износ годишње основице доприноса за 2017. годину износи 3.793.175 динара.

Подсећамо да је првобитно износ највише основице доприноса за 2017. годину објављен у „Службеном гласнику РС“, број 2 од 5. јануара 2018. године.

Поделите: