Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2024. годину

Износи најниже и највише основице доприноса за 2024. годину су израчунати на основу објављеног податка о просечној заради у Србији исплаћеној за период од октобра 2022. до септембра 2023. године („Службени гласник РС“, број 104 од 24.11.2023. године).

Нове основице доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2024. године.

Најнижа месечна основица доприноса за 2024. износи

40.143 динара

Табелу најнижих основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Највиша месечна основица доприноса за 2024. износи

573.470 динара

Табелу највиших основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Најнижа и највиша основица доприноса се одређују једном годишње на основу просечне месечне зараде исплаћене у периоду од октобра претходне године до септембра текуће године.

Допуна 22.12.2023.
Износи најниже и највише основице доприноса објављени су у „Службеном гласнику РС“, број 115 од 22.12.2023. године.

Поделите: