Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2021. годину

Износи најниже и највише основице доприноса за 2021. годину су израчунати на основу објављеног податка о просечној заради у Србији исплаћеној за период од октобра 2019. до септембра 2020. године („Службени гласник РС“, број 144 од 27.11.2020. године).

Нове основице доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.

Најнижа основица доприноса за 2021. износи

28.402 динара

Табелу најнижих основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Највиша основица доприноса за 2021. износи

405.750 динара

Табелу највиших основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Подсећамо читаоце да је изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 86 од 6.12.2019. године) мало измењен начин израчунавања најниже и највише месечне основице доприноса.

Најнижа и највиша основица доприноса се одређују једном годишње на основу просечне месечне зараде исплаћене у периоду од октобра претходне године до септембра текуће године.

Допуна 24.12.2020.
Износи најниже и највише основице доприноса објављени су у „Службеном гласнику РС“, број 154 од 23.12.2020. године.

Поделите: