Објављен „Службени гласник РС“ број 154 од 23.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 154 од 23.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о избору председника и једног члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и из реда професора правног факултета
 • ОДЛУКА о избору чланова Високог савета судства из реда судија
 • ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 65
 • ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 66
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника Привредног суда у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, Основном јавном тужилаштву у Лебану и Основном јавном тужилаштву у Бечеју
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 72
 • УКАЗ o додели одликовања, КО ПР број 73
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75
Влада
 • ПРОГРАМ развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021–2031. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/186
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/191
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/404
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/516
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/517
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/524
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/622
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/693
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/724
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/725
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/868
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/956
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/957
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/958
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1279
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1288
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1289
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1290
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1291
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1317
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1701
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1702
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01848/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02926/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05157/2010-03
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2021. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о заједничким правилима Европске уније у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 20/166 од 26. новембра 2020. године
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 20/167 од 26. новембра 2020. године
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичног подручја на територији општине Бачки Петровац
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Неготин
ОГЛАСИ

Поделите: