Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 5.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 5.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Малтешком Витешком Реду
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Малтешком Витешком Реду
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
Влада
 • ОДЛУКА о избору најповољније понуде
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0118/17-11
Друге организације
 • ТАРИФА посебних накнада организације за остваривање репрографских права
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Пландиште
ОГЛАСИ

Поделите: