Објављен износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину износи 3.793.175 динара.

Податак је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 7 од 26. јануара 2018. године.

Првобитно је у „Службеном гласнику РС“, број 2 од 5. јануара 2018. године објављен други податак – 3.951.855 динара, али је установљено да је тај податак погрешан па је исправка извршена објављивањем новог податка у „Службеном гласнику РС“, број 7/2018.

Поделите: