Објављен износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину износи 6.881.640 динара.

Податак је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 115 од 22. децембра 2023. године.

Објављени су и износи најниже и највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину.

Поделите: