Објављен износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину износи 6.004.320 динара.

Податак је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 143 од 29. децембра 2022. године.

Објављени су и износи најниже и највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину.

Поделите: