Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 2 od 5.1.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 2 od 5.1.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Malteškom Viteškom Redu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Malteškom Viteškom Redu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Irak
Vlada
 • ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude
Ministarstva
 • REŠENJE o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE v.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0118/17-11
Druge organizacije
 • TARIFA posebnih naknada organizacije za ostvarivanje reprografskih prava
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište
OGLASI

Podelite: