Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2018. годину

Износи најниже и највише основице доприноса за 2018. годину су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 2 од 5.1.2018. године.

Сходно измењеним одредбама прописа у вези са основицама за доприносе, нове основице доприноса ће важити од 6. јануара до 31. децембра 2018. године.

Најнижа основица доприноса за 2018. износи

23.053 динара

Табелу најнижих основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Највиша основица доприноса за 2018. износи

329.330 динара

Табелу највиших основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Подсећамо читаоце да је изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, 113 од 17.12.2017. године) предвиђен нови начин израчунавања најниже и највише месечне основице доприноса.

Најнижа и највиша основица доприноса се одређују једном годишње на основу просечне месечне зараде исплаћене у периоду од децембра претходне године до новембра текуће године. Нови износи основица ће се користити од 1. јануара сваке године осим основица које се одређују на основу просечне зараде од децембра 2016. до новембра 2017. године, које се користе од првог наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС”.

Поделите: