Nove osnovice doprinosa – najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu

Iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za 2018. godinu su objavljeni u „Službenom glasniku RS“ broj 2 od 5.1.2018. godine.

Shodno izmenjenim odredbama propisa u vezi sa osnovicama za doprinose, nove osnovice doprinosa će važiti od 6. januara do 31. decembra 2018. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2018. iznosi

23.053 dinara

Tabelu najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pogledajte ovde.

Najviša osnovica doprinosa za 2018. iznosi

329.330 dinara

Tabelu najviših osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pogledajte ovde.

Podsećamo čitaoce da je izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, 113 od 17.12.2017. godine) predviđen novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine. Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje se određuju na osnovu prosečne zarade od decembra 2016. do novembra 2017. godine, koje se koriste od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

Podelite: