Објављен износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину износи 3.951.855 динара.

Податак је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 6 од 1. фебруара 2019. године.

Oво је последњи пут да се највиша годишња основица објављује након истека године за коју се утврђује, јер се почев од 2019. године износ највише месечне основице користи у току целе године (од 1. јануара до 31. децембра), па је највиша годишња основица позната већ на почетку текуће године:

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину

За разлику од 2019. године, у току 2018. године се иста највиша месечна основица користила од 6. јануара до 31. децембра 2018. године, док је у првих 5 дана 2018. године коришћен други износ највише месечне основице.

Поделите: