Objavljen iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 3.951.855 dinara.

Podatak je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 6 od 1. februara 2019. godine.

Ovo je poslednji put da se najviša godišnja osnovica objavljuje nakon isteka godine za koju se utvrđuje, jer se počev od 2019. godine iznos najviše mesečne osnovice koristi u toku cele godine (od 1. januara do 31. decembra), pa je najviša godišnja osnovica poznata već na početku tekuće godine:

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu

Za razliku od 2019. godine, u toku 2018. godine se ista najviša mesečna osnovica koristila od 6. januara do 31. decembra 2018. godine, dok je u prvih 5 dana 2018. godine korišćen drugi iznos najviše mesečne osnovice.

Podelite: